Green Joomla Templates
ITA ประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใส
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส Administrator 7
2 O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส Administrator 10
3 O40 : รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี. Administrator 7
4 O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี. Administrator 8
5 O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี 2564. Administrator 15
6 O1 : โครงสร้างหน่วยงาน. Administrator 252
7 O2 : ข้อมูลผู้บริหาร. Administrator 270
8 O3 : อำนาจหน้าที่. Administrator 236
9 O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน. Administrator 229
10 O5 : ข้อมูลการติดต่อ. Administrator 177
11 O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง. Administrator 201
12 O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์. Administrator 174
13 O8 : Q&A. Administrator 199
14 O9 : Social Network. Administrator 181
15 O10 : แผนปฏิบัติการ ปี2565. Administrator 242
16 O11 : รายงาน ติดตามผลการดำเนินงาน. Administrator 263
17 O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564. Administrator 230
18 O13 : คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน. Administrator 236
19 O14 : คู่มือมาตรฐานการให้บริการ. Administrator 200
20 O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ. Administrator 201
21 O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ. Administrator 209
22 O17 : E-Service. Administrator 225
23 O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี. Administrator 182
24 O19 : รายงาน ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ. Administrator 193
25 O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี. Administrator 179
26 O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ. Administrator 168
27 O22 : ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ. Administrator 662
28 O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน. Administrator 169
29 O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี. Administrator 172
30 O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล. Administrator 178
31 O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล. Administrator 169
32 O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล. Administrator 173
33 O28 : รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี . Administrator 216
34 O29 : แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ. Administrator 216
35 O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ. Administrator 164
36 O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต. Administrator 166
37 O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น. Administrator 174
38 O33 : การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม. Administrator 214
39 O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร. Administrator 214
40 O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร. Administrator 225
41 O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี. Administrator 186
42 O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต. Administrator 213
43 O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร. Administrator 234
 

ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจสอบผลการเรียน

tsp

ห้องเรียนออนไลน์

e learning2

สถิติคนเข้าเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้39
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้26
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้65
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา334
mod_vvisit_counterเดือนนี้65
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา1366
mod_vvisit_counterทั้งหมด86331

คนรักความก้าวหน้า

tepe new1

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

stn newspm newSGSemis newe office1slip

Designed by Business wordpress themes and freepoker.