กำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2562

พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๐:%M น.

นักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 วันที่ 2 พ.ค. 2562 --> เปิดเรียน และลงทะเบียนเรียน

นักเรียนชั้น ม.4 - ม.6 วันที่ 3 พ.ค. 2562 --> เปิดเรียน และลงทะเบียนเรียน