ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานเกษียณ ปีการศึกษา 2564

พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

30 กันยายน 2564 รร.นาแกพิทยาคมมีกำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ ครู 3 ท่าน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านมาเป็นเกียรติแลูะให้กำลังใจแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ งานเริ่มตั้งแต่ 08.30 น. - 12.00 น.